Вътрешна Политика

Ръководството на ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА ЕООД отдава първостепенно значение на качесвото в цялостната дейност на дружеството, като средство за утвърждаване на доброто му име и репутация, повишаване конкурентноспособността и удовлетворяване изискванията на клиентите, за постигане на по-добро икономическо състояние. За постигането на теси цели следните два документа са от особено важно значение за всеки служител в нашата компания.

  1. Цели по качеството. Документът в пълен размер може да бъде видян тук.
  2. Политука по качеството. Документът в пълен размер може да бъде видян тук.