Нашите продукти

Регулатор температурен за бойлер - РТБ.

Описание: Регулира температурата на водата във водосъдържателя чрез включване и изключване на електрическата верига. “Електроапаратура” ЕООД притежава Свидетелство за промишлен образец No 3514 за изделие РТБ.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинален ток при активен товар: 16A
Температурен обхват: 10-72 °C
Точност на настройката: 5 °C
Зона на нечувствителност: 10 °C
Гарантирана износоустойчивост за брой комутационни цикли: мин 100,000 бр.

 

Регулатор температурен за радиатор - РТР.

Описание: Поддържа температурата в определени граници чрез автоматично включване и изключване на ел.верига.

Употреба: Вгражда се в електрически печки с кварцови нагреватели, маслено-конвекционни електрически радиатори, вентилаторни и платкови електрически калорифери, регулатори за подови отопления и други електроуреди.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинален работен ток: 12A
Номинална честота: 50Hz
Температурен обхват: 15-75 °C
Зона на нечувствителност: до 5 °C
Гарантирана износоустойчивост за брой комутационни цикли: мин 100,000 бр.

 

Регулатор температурен допирен - РТД.

Описание: Поддържа температурата на електроуреда в определени граници чрез автоматично включване и изключване на електрическата верига.

Употреба: Вгражда се в ютии, тостери, фритюрници и други.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинален работен ток: 6A / 10A
Номинална честота: 50Hz
Температурен обхват: 25-250 °C
Зона на нечувствителност: up to 28 °C
Гарантирана износоустойчивост за брой комутационни цикли: мин 30,000 бр.

 

Двуполюсен термоизключвател с ръчно възстановяване за вграждане

Описание: ОТДД изключва електрическата верига (едновременно фаза и нула) на нагревателния електроуред при достигане на определена стойност на температурата. Предимствата му пред еднополюсния термоизключвател са едновременното изключване на фаза и нула и използването на фланец с една тръба. Подходящ е за вграждане в електрически бойлери и други нагревателни електроуреди.

“Електроапаратура” ЕООД притежава патент за полезен модел за изделие ОТДД, № 395 Y1.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V / 380 V
Номинален работен ток: 16A
Номинална честота: 50Hz / 60Hz
Температура на изключване: 145 °C
Точност на температурата на изключване: ± 6 °C

 

Еднополюсен термоизключвател с ръчно възстановяване за вграждане

Описание: ОТДЕ изключва фазата на нагревателния електроуред при достигане на определена стойност на температурата. Използва се в бойлери, акумулиращи печки и други, за които не се изисква двуполюсно изключване.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинален ток при активен товар: 16A
Номинална честота: 50Hz / 60Hz
Температура на изключване: 145 °C
Точност на температурата на изключване: ± 6 °C

 

Ключ за оперативна верига

КОВ включва и изключва две независими оперативни вериги и превключва сигнални вериги в електрокарите. Ключът е предназначен за постоянен режим на работа. Отговаря на БДС 11517-73.

Описание: върху бакелитна основа са монтирани контактни клеми. Посредством секретния ключ, контактния барабан се завърта в положение 0 до положение 4 и обратно. По този начин се превключват клемите и помежду им се създават различни комбинации на свързване.

Технически данни
Клема № 30 15 56 57 58 80 85
Номинално напрежение [V] 12 12 12 12 12 80 80
Големина на тока [A] 18 6 6 6 6 1,5 1,5

По специална поръчка от клиента, изделието може да бъде произведено за тропически влажен климат TH-II и доставено в опаковка валидна само за пределите на страната.

 

Краен изключвател /КИ - Г1; КИ - Г11; КИ - Г12/

Описание: Крайните изключватели са предназначени за включване в командната верига на въжените ел.телфери и служат за защитно изключване на телфера при постигане на определени горно и долно положение на товара. Изключвателите са предназначени да работят при тропически, морски и специални условия.

Технически данни

Номинално напрежение: 42 V
Номинално напрежение на изолацията: 60V
Номинален ток: 2,5 A
Траен ток: 6 AНоминална честота: 50Hz / 60Hz
Гарантирана износоустойчивост за брой комутационни цикли: мин 100,000 бр.

 

Краен изключвател /КИ-62/

Описание: Крайният изключвател тип КИ-62 е предназначен за включване в силовата верига на верижни електротелфери и изключва двуфазно електродвигателя за подема, когато товара на телфера достигне определени крайни положения. Освен това крайният изключвател КИ-62 може да се употреби и за други цели, когато се изисква апарат с неговите данни.

Технически данни

Номинално напрежение: 380 V и 500 V
Траен ток: 6 A
Номинална мощност на командния двигател: 0,9 kW
Фактор на мощността на двигателя - косинус фи: 0,4Механическа и електрическа износоустойчивост: 100,000 цикли
Брой на контактите: 2

 

КИ-ПДТ 2, 22, 23, 24, 25, и 26

Краен изключвател с принудително действие - двустепенен /КИ-ПДТ 2, 22, 23, 24, 25, и 26/

Описание: Крайните изключватели с принудително действие се използват в командната ел.верига на въжени електротелфери, за да изключват аварийно ел.двигателя на подема, когато товарът достигне определено крайно положение. Ако след изключване на първата степен, подемният механизъм на телфера продължи да се движи, се задейства втората степен, която изключва оперативната верига на главния контактор.

Технически данни

380V: 380 V
Номинално напрежение: 380 V / 42 V
Номинален ток: 2,5 A при 380 V
Номинална честота: 50Hz / 60Hz

 

Клемно табло

Описание: Клемното табло е предназначено за присъединяване на захранващите кабели към статора на телферни електродвигатели. Служи за монтаж на крайни изключватели от тип КИ-Г (КИ-Г1, КИ-Г11 или КИ-Г12), които се използват за аварийно изключване на телфера.

 

Ключ блокировъчен малък бeз ролка (КБ-М) и с ролка (КБ-МР)

Употреба: КБ-М (КБ-МР) комутира командни и сигнални ел.вериги. Използва се при производството на електрокари и мотокари.

Технически данни

Номинално напрежение: 80 V
Номинален ток: 2,5A
Номинално напрежение на изолацията: 110 V
Честота на включванията: 600 вкл./час
Гарантирана износоустойчивост за брой комутационни цикли: мин 100,000 бр.

 

Фланци за електрически бойлери с една и две тръби.

Описание: ФБ1 (ФБ2) представлява метален диск с дебелина 5 мм, на който са пробити отвори за: електрически нагревател, пробка, една или две тръби и 8 броя монтажни отвори. Към отворите за тръби са заварени една или две тръби и съответно една или две монтажни планки. Към фланеца се монтират електронагревателя, терморегулатора и термоизключвателя на бойлера. Фланците се изработват с покритие - галванично поцинковане.

 

Центробежен разединител

Описание: Центробежният разединител е предназначен за вграждане в еднофазни асинхронни електродвигатели. Използва се да комутира пусковата намотка в еднофазни асинхронни електродвигатели, в зависимост от скоростта на въртене на ротора. Центробежният разединител отговаря на изискванията на OH 0971318-80.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинална честота: 50Hz
Комутиран ток: 15A
Фактор на мощността на товара: 0.8
Климатична зона: N

 

Центробежен разединител - 20A

Описание: Центробежният разединител е предназначен за вграждане в еднофазни асинхронни електродвигатели. Използва се да комутира пусковата намотка в еднофазни асинхронни електродвигатели, в зависимост от скоростта на въртене на ротора.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 V
Номинална честота: 50Hz
Комутиран ток: 20A
Фактор на мощността на товара: 0.8
Климатична зона: N
Електрическа износоустойчивост: 150,000 цикли

 

Директен команден прекъсвач за телфери /ДКПТ/

Описание: ДКПТ включва и изключва ел.вериги на електротелфери с товароносимост до 500кг. В зависимост от вида на телфера се произвеждат 4 вида ДКПТ.

Технически данни

Номинално напрежение: 380 V
Номинална честота: 50Hz
Номинален ток: 2,5A
Траен ток: 6A
Защитен клас: IP-54

 

Елемент за ДКПТ

Описание: Елементът се влага във всички видове ДКПТ.

 

Употреба: Служи за двуполюсно включване и изключване на съответната електрическа верига.

Технически данни

Номинално напрежение: 380 V
Номинална честота: 50Hz
Номинален ток: 2,5A
Траен ток: 6A
Защитен клас: IP-00

 

Командоконтролер ръчен /3143-1/

Описание: Командоконтролерът е предназначен за комутационни превключвания на оперативните вериги на ръчноводими електрокари, чиито електрически схеми са с контакторно управление.

 

Термометър без собствена скала

Описание: Термометърът служи за вграждане във фурни, топлинни и горивни камери за информативно указване на моментната температура.

 

Патрон сигнален гърмящ

Описание: Патрон сигнален гърмящ е гърмяща ракета, изстрелваща се от устройство тип “Писалка” с присъединителна резба M9x1мм със страничен и централен бой. Сигналният патрон има височина на полет не по-малко от 45м и сила на звука от 95dB. Използва се за звукова сигнализация и контролиране на диви животни.

 

Патрон сигнален светлинен

Описание: Патрон сигнален светлинен представлява светлинна ракета, която се изстрелва от изстрелващо устройство тип “Писалка” с присъединителна резба М9x1мм със страничен бой или халосни пистолети и револвери на височина не по-малко от 45м. Използва се за светлинна сигнализация при бедствени ситуации.

Технически данни

Цветове: червен цвят с яркост от 15000 cd, бял цвят с яркост от 10000 cd, зелен цвят с яркост от 3000 cd

 

Ръчна граната нападателна РГН–86

Описание: Ръчната граната РГН–86 е предназначена за поразяване на живата сила на противника. Комплектовани с взривател с време на закъснение от 3,2 до 4 секунди.

Технически данни
Ефективен радиус на поразяване 5 m
Безопасен радиус - далекобойност 30 - 35 m
Тип на взривателя ДВМ
Време за активиране след изтегляне на предпазния шлент 3,2 - 4 s
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Тегло 0,265 ± 0,015 kg
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 2 години
Височина 92 - 93,7 mm
Диаметър 60,4 - 61 mm
Тегло на ВВ (тротил) 0,0575 ± 0,005 kg
UN No 0284
IMO Code 1.1D

Опаковка: 20 броя гранати и 20 броя взриватели (поставени в 2 метални кутии по 10 броя) са опаковани в дървена каса.

Размери на касата 495 x 312 x 158 mm
Обем на една каса 0,024 m3
Бруто тегло на една каса 12 kg
 

Ръчна граната отбранителна РГО-78

Описание: Ръчната граната РГО–78 е предназначена за поразяване на живата сила на противника. Тази граната е комплектована с взриватели с време на закъснение от 3,2 до 4 секунди.

Технически данни
Ефективен радиус на поразяване 25 m
Безопасен радиус - далекобойност -
Тип на взривателя ДВМ
Време за активиране след изтегляне на предпазния шлент 3,2 - 4 s
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Височина на безопасно падане 3 m
Тегло 0,445 kg
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 2 години
Височина 93 - 94,7 mm
Диаметър 60,2 - 61 mm
Тегло на ВВ (тротил) 0,088 kg
UN No 0284
IMO Code 1.1D

Опаковка: 20 броя гранати и 20 броя взриватели (поставени в 2 метални кутии по 10 броя) са опаковани в дървена каса.

Размери на касата 495 x 312 x 158 mm
Обем на една каса 0,024 m3
Бруто тегло на една каса 17 kg
 

Ръчна граната нападателна РГД-5

Описание: Ръчната граната РГД–5 е предназначена за поразяване на живата сила на противника. Тази граната е комплектована с взриватели с време на закъснение от 3,2 до 4 секунди.

Технически данни
Ефективен радиус на поразяване 5 m
Безопасен радиус - далекобойност 25 m
Тип на взривателя УЗРГМ
Време за активиране след изтегляне на предпазния шлент 3,2 - 4 s
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Височина на безопасно падане 3 m
Тегло 0,320 kg
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 2 години
Височина 114 mm
Диаметър 56,8 mm
Тегло на ВВ (тротил) 0,113 kg
UN No 0285
IMO Code 1.2D

Опаковка: 20 броя гранати и 20 броя взриватели (поставени в 2 метални кутии по 10 броя) са опаковани в дървена каса.

Размери на касата 495 x 312 x 158 mm
Обем на една каса 0,024 m3
Бруто тегло на една каса 15 kg
 

Ръчна граната отбранителна имитационна РГО–ИМ

Технически данни
Тип на взривателя ДВМ-ИМ
Време за активиране след изтегляне на предпазния шлент 3,2 - 4 s
Тегло 0,32 ± 0,04 kg
Взривателен ефект Силен звуков и светлинен ефект
Височина 99 mm
Диаметър 60,4 mm - 61 mm
Звуков ефект 100 - 120 dB
Тегло на ВВ (тротил) 0,005 kg
UN No 0372
IMO Code 1.2G
 

Ръчна граната нападателна имитационна РГД-5-ИМ

Технически данни
Тип на взривателя УЗРГМ-ИМ
Време за активиране след изтегляне на предпазния шлент 3,2 - 4 s
Тегло 0,32 ± 0,04 kg
Взривателен ефект Силен звуков и светлинен ефект
Височина 128 mm
Диаметър 57 mm
Звуков ефект 100 - 120 dB
Тегло на ВВ (тротил) 0,005 kg
UN No 0372
IMO Code 1.2G
 

Пирозакъснител 3В-7Г за ПГ-7В и ПГ-7ВМ

Технически данни
Времезакъснение 0,08 - 0,115 s
Тегло 0,032 kg
Тегло на ВВ 0,00504 kg
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Съхранение (Полеви условия) 1 година
UN No 0316
IMO Code 1.3G
 

Запал МД-5М

Запал МД-5М се използва във взривателите на противотанкови и други мини. Състои се от капсул възпламенител с пробивно действие и лъчев капсул- детонатор, поместен в нипел. Съхраняват се в картонени кутии, поставени в херметични метални кутии, опаковани в дървени каси.

Технически данни
Тегло 0,0097 kg
Клас на опасност 1.4G
Пресъединяване Сп 10,78 x 24 нав. 1
 

Взривател ДВМ

Описание: Предназначен за комплектоване с ръчни гранати РГО-78, РГН-86.

Технически данни
Комплектова се с граната РГО-78, РГН-86
Тегло 0,030 ± 0,005 kg
Тегло на ВВ (тротил) 0,003 kg
Време на закъснение 3,2 - 4 s
Височина на безопасно падане 3 m
Допустима температура - 50 до + 50 °C
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 2 години
Брой взриватели в метална кутия 10
Брой взриватели в дървени сандъци 200
UN No 0367
IMO Code 1.4S
 

Взривател УЗРГМ

Описание: Предназначен за комплектоване с ръчни гранати РГД-5, Ф-1, РГ-42.

Технически данни
Комплектова се с граната РГД-5, Ф-1, РГ-42
Тегло 0,050 ± 0,005 kg
Тегло на ВВ (тротил) 0,003 kg
Време на закъснение 3,2 - 4 s
Височина на безопасно падане 3 m
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Срок на съхраняване (склад) 10 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 2 години
Брой взриватели в метална кутия 10
Брой взриватели в дървени сандъци 200
UN No 0367
IMO Code 1.4S
 

Взривател ДВМ-ИМ

Описание: Предназначен за комплектоване с ръчни гранати РГО-78-ИМ, РГН-86-ИМ.

Технически данни
Комплектова се с граната РГН-ИМ, РГО-ИМ
Тегло 0,032 ± 0,005 kg
Тегло на ВВ (тротил) 0,005 kg
Време на закъснение 3,2 - 4 s
Височина на безопасно падане 3 m
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Срок на съхраняване (склад) 4 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 1 години
Брой взриватели в метална кутия 10
Брой взриватели в дървени сандъци 200
UN No 0368
IMO Code 1.4S
 

Взривател УЗРГМ-ИМ

Описание: Предназначен за комплектоване с ръчни гранати РГД-5-ИМ, Ф-1-ИМ, РГ-42-ИМ.

Технически данни
Комплектова се с граната РГД-5-ИМ
Тегло 0,048 ± 0,005 kg
Тегло на ВВ (тротил) 0,005 kg
Време на закъснение 3,2 - 4 s
Височина на безопасно падане 3 m
Допустима температура - 50 bis + 50 °C
Срок на съхраняване (склад) 4 години
Срок на съхраняване (полеви условия) 1 години
Брой взриватели в метална кутия 10
Брой взриватели в дървени сандъци 200
UN No 0368
IMO Code 1.4S
 

Взривател MRV-U

Описание: Предназначен за 122 mm високо експлозивна ракета M 210F (за BM-21 “GRAD”). MРВ-У е механичен, челен, взривателен механизъм с избираемо моментно супер бързо или забавено действие. Взривателя е с дистанционно взвеждане. Взривателя MРВ-У се комплектова с 122 mm високо Eкплозивна ракета M-210F, изстреляна от BM-21 “GRAD” ракетна система. Взривателя е безопасен при съхранение, работа и експлоатация и осигурява безопасна и надеждна функционалност на боеприпаса при всякакви метеорологични условия.

Технически данни
Височина на взривателя (max): 190…194 mm
Дълбочина на завиване (max): 54 mm
Външен диаметър (max): 64 mm
Тегло: 740 g
Вид на взривно вещество: A-IX-1
Тегло на ВВ: 23.2 g
Присъединителна резба: Сп. 44.96 x 2
Действие: Мигновено или забавено
Взвеждане: Дистанционно от силите на претоварване
Готовност за взривяване: След изгаряне на рекетното гориво
Време на закъснение Позиция М: 0.001 до 0.005 s
Време на закъснение Позиция Б: 0.007 до 0.013 s
Teмпература на експлоатация: -40 до +50°C
Teмпература на съхранение: -40 до +50°C
Срок на експлоатация: 15 години
Опаковка 16 взривателя в 4 херметични метални кутии в дървен сандък
Сандък с размери: 510 x 480 x 160 mm
Тегло: 24 kg
Обем: 0.033 m3
NSN: EA155.00.00 1390-50-001-5727
 

Челен взривател - FH-2D

Описание: FH–2D – взривателя е тип механичен, челен, ударен с мигновено и инерционно действие. Взривател FH – 2D е предназначен за комплектоване на осколочно- фугасни гранати: ОГ- 7, ОГ-9, ТБГ-7 и ОГ-15 за Ръчен противотанков гранатомет - РПГ-7В и СПГ-9М и служи за осигуряване на безопасността им при служебно манипулиране, при изстрел и за взривяване на бойната част на гранатата при среща с целта.

Технически данни
Габарити: Ø40х141 мм
Маса: 0.222 кг
Вид на експлозивното вещество: PENT-D
Маса на експлозивното вещество: 0.01 кг
Далечно взвеждане: 55±5 милисекунди
Височина на безопасно падане: 3 м
Присъединителна резба: Сп 36.18х10 навивки в1՛՛
Температурен диапазон на безопасно функциониране: -40 - 50°С
Клас на опасност: 1.1В
UN No: 0106
NSN: 1390-50-001-5726
 

Челен взривател - FH-2

Описание: FH–2 – взривателя е тип механичен, челен, ударен с мигновено и инерционно действие. Взривател FH – 2 е предназначен за комплектоване на осколочно- фугасни гранати: ОГ- 7, ОГ-9, ТБГ-7 и ОГ-15 за Ръчен противотанков гранатомет - РПГ-7В и СПГ-9М и служи за осигуряване на безопасността им при служебно манипулиране, при изстрел и за взривяване на бойната част на гранатата при среща с целта.

Технически данни
Габарити: Ø40х132.5 мм
Маса: 0.204 кг
Вид на експлозивното вещество: TNT
Маса на експлозивното вещество: 0.01 кг
Дистанция на взвеждане: 2.5 – 20 м
Височина на безопасно падане: 3 м
Присъединителна резба: Сп 36.18х10 навивки в1՛՛
Температурен диапазон на безопасно функциониране: -40 - 50°С
Клас на опасност: 1.1В
UN No: 0106
NSN: 1390-50-001-5726