За нас

“ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА” ЕООД е създадено през 1991 г. със седалище с.Ковачевец, обл.Търговищка /североизточната част на Република България/.

Дружеството е наследник на двадесетгодишните традиции на завода за електроапаратура към ДСО “ЕЛПРОМ” и ДСО “МЕТАЛХИМ”.

“ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА” ЕООД разполага с пет производствени халета, складова база и административна сграда, изградени върху площ от 53 000 кв.м.

Гамата от произвежданите изделия отговаря на международните стандарти.

В общата производствена структура около 60-70% от продукцията се категоризира като специално производство с предназначение да обслужва отбранителната промишленост. Останалият дял от производството на “ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА” ЕООД е насочен към продукти и резервни части за електроуреди и електросъоръжения за бита и промишлеността.

В дружеството работи квалифициран персонал, осигуряващ правилното протичане на утвърдените технологични процеси, усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови такива, както и поддържането и непрекъснатото подобряване на внедрената система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и съюзната публикация на НАТО по осигуряване на качеството AQAP 2110.