Качество

В „Електроапаратура” ЕООД функционира система за управление на качеството, притежаваща следните сертификати:

 

1. Сертификат за съответствие със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, Серия СК № 137/2017 от 24.07.2017г., издаден от Министерство на отбраната на Република България със срок на валидност 18.07.2019г.
2. Сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015, номер QMS060709-03 издаден от Intertek на 08.07.2018г. със срок на валидност до 18.07.2021г.
3. Политика по качеството
4. Цели по качеството